Allmänt om Bomhus

Bomhus centrum är beläget ca 4 km från Gävle centrum. Med sågens etablering strax efter sekelskiftet inleddes en stark expansion och Korsnäs verksamhet
har starkt präglat hela samhällets utveckling både vad gäller industri och samhällsbyggande fram till åtminstone 1950-talet. En ny stark expansionsperiod
upplevde stadsdelen under 1970- och 1980-talen då Södra Bomhus byggdes upp. Detta område trafikförsörjs via Upplandsleden. Namnet Bomhus har uppkommit vid mitten av 1700-talet, då man som ett skydd mot ryska landstigningar lade ut bommar över
inloppet till inre fjärden.

Bomhus är en stadsdel i östra Gävle. I norra Bomhus finns sedan 1899 Korsnäs AB:s fabriker sedan man flyttat dit från Korsnäs strax utanför Falun.
I södra Bomhus finns bland annat Gävleanstalten som invigdes 1986. Bomhus är även Gävles största stadsdel med ca 12 000 innevånare.