Bokning av lokaler

Logga in så här:

Användare: knappa in siffrorna på din passerbricka, siffrorna med ett ”A” före. Inledande nollor behöver du inte ta med, det fungerar viket som.

Lösen: 1234

Du får nu upp bokningssidan och bokar enkelt genom att klicka dig fram!

Om siffrorna på passerbrickan inte syns, skicka ett mail till info@myrbacken.se

Klicka här för att komma till bokningssidan