Fiber på Myrbacken

Här samlas all information om uppgraderingen av koaxialnätet i samfälligheten till ett fiberoptiskt nät.

Läget just nu

2018-02-01

Installationerna i hushållen är klara.
Kvarterslokalerna återstår.

2017-06-01

Nu pågår installationen av fiber i husen. Information kommer till respektive hushåll från TST-Gruppen/Gävle Energi innan det är dags för installation. 
Viktigt är att alla i samma länga har möjlighet att låta dem komma in och upp på vinden där fibern dras.
Vid ytterligare frågor kontakta TST-Gruppen eller Gävle Energis projektledare.

2017-01-26

Ett uppstartsmöte med GavleNet har hållits. Planen är att de kommer att köra igång senast vecka 15-17. De börjar nu att planera med entreprenören och förhoppningsvis kommer kanalisationen i husen påbörjas tidigare än vecka 15. Mer information kommer om någon vecka.

2016-09-10

Vi har fått beskedet att GavleNet inte kommer hinna påbörja arbetet i år, utan arbetet startar våren 2017 istället. Vi har i avtalet fått ett datum då allt senast ska vara klart: 30 juni 2017 - så absolut senast då kommer fiber finnas på Myrbackavändan. Vi återkommer med mer information.

2016-08-25

Avtalet är nu påskrivet och inskickat till GavleNet. Vi avvaktar information om byggstart från dem. 

2016-08-08
Motionen bifölls på extrastämman och just nu arbetar styrelsen tillsammans med fibergruppen att granska avtalet från GavleNet. Under augusti ska avtalet vara påskrivet och Myrbacken förväntas då få information om när arbetet påbörjas.

 

Vanliga frågor

Frågor

Skicka eventuella frågor till fibergrupp@gmail.com eller info@myrbacken.se

Leverantörer

GavleNet