Här är lite information från samfällighetens Välkomstgrupp, som förhoppningsvis kan underlätta för er som är nyinflyttade.
Området består av 163 stycken friköpta radhus med tillhörande friköpta tomter som är respektive fastighetsägares ansvar.
Vi delar dessutom på gemensamma ytor och anläggningar genom vårt medlemskap i Samfällighetsföreningen Myrbacken.
Alla fastigheter på Myrbackavändan är medlemmar i samfälligheten. När man köper en fastighet här blir man automatiskt medlem i föreningen.
Alla medlemmar äger en lika stor del av samfälligheten och har därigenom ett lika stort ansvar för området. Det är mycket viktigt, för att behålla den fina ”Myrbackaandan”, att alla boende vet om denna ansvarsfördelning.
Styrelsens funktion är att förvalta området och är allas vår förlängda arm. Detta innebär att de förtroendevalda styrelsemedlemmarna ansvarar för förvaltningen, men vi har alla ett lika stort ansvar för området. Det är i allas intresse och för områdets bästa att vi försöker hålla nere utgifterna, så desto mer vi gör själva, desto lägre kostnader får samfälligheten vilket också gör området mer attraktivt.   
Området är uppdelat i 12 delar som vi kallar gårdar. Varje gård har ett gårdsråd som fungerar som en länk mellan gårdarna och styrelsen. Exempelvis har gårdsrådet en samordnande funktion vid städdagarna.
Information om aktuellt gårdsråd på er gård finns på hemsidan under fliken gårdsråd.

Vi från välkomstgruppen kommer att hälsa på dig och delge dig om mer information om samfälligheten Myrbackavändan. Vi har som mål att besöka alla nyinflyttade kort efter ägarbyte.

Slutligen varmt välkomna till Myrbackavändan.