Gemensamma grönytor:
Gräsytorna inom området får gärna användas som lekplatser, picknickområden mm.
Under vintern används många av dessa ofta som snöupplagor och ni ombeds uppmärksamma detta så vi kan undvika olyckor med lekande barn.
Gräsklippning och planteringar sköts av respektive gårdar.
Samfälligheten tillhandahåller motorgräsklippare samt grästrimmer för detta ändamål och dessa förvaras i förrådet vid Myran.