INFO TILL STYRELSEN VID ÄGARBYTE

Vänligen texta                                          

Fastighetsägare:                                         Fastighetsnr: Kristinelund 34:…

Namn:……………………………………Personnummer:………………..

Namn:……………………………………Personnummer:………………..

Telefon:………………………Mobil:…………………………………….

Ny adress:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….

Datum för ägarbyte:…………………………..

Vattenavläsningsdatum:……………………..

Varmvatten:……………                   Kallvatten:……………..

Anmärkningar vid avläsning av vatten,( t.ex om det är kondens i mätarna): ……………………………………….……………………………….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................

Nya ägare:

Namn:………………………………………..Personnummer:…………………...

Telefon:…………………........Mobil:………………………………..

Namn:………………………………………..Personnummer:…………………...

Telefon:………………………Mobil:…………………………………

Ni lämnar uppgifter om flytt till styrelsen så fort som möjligt. Vi måste få besked om eventuella fel på vattenmätare och dylikt.