Vid flytt:
Om ni flyttar, tänk på att innan flytten:
• Anmäla flytten både till styrelsen och Riksbyggen.
• Göra vattenavläsning och lämna informationen till styrelsen.
• Informera köparen om vattenavläsningen.
• Lämna över detta informationsblad samt årsredovisning, kallelse och protokoll från senaste årsstämma till köparen.
• Informera köparen om hemsidan samt mailadressen till styrelsen.
• Tänk också på att lämna årsredovisningen framme vid visningen av huset innan försäljning, och även annan text som kan vara intressant för eventuella köpare.

För att ägarbytet ska genomföras korrekt, och för att avierna för samfällighetsavgiften ska gå till rätt person, måste kopia på köpekontraktet skickas till Riksbyggen.