Vår och höststädning:
Samfälligheten ser dessa städdagar som ett ypperligt tillfälle för alla boende att träffa sina grannar, samarbeta och umgås. Kan man inte delta på den dagen då vår- och höststädning infaller så kan man fixa något av göromålen några dagar innan. Glöm då inte att meddela ditt gårdsråd vad som har gjorts.
I början på maj har vi vårstädning. Då hjälps vi alla åt att röja upp efter vinterns härjningar och gör området snyggt och fint inför sommaren. Vi hjälps åt med bland annat följande: sopa upp gruset från gångvägar och trottoarer, kratta, röja sly vid behov, städa kvarterslokalerna, måla och åtgärda fel o.s.v.
Under sista delen av oktober är det dags för höststädning som avslutas med korvgrillning och fika vid Myrans lokal.
Det bokas container både vår och höst för samfällighetens trädgårdsavfall, i mån av plats får man fylla på från egen trädgård.
Närmare information om vad som behövs göras kommer i god tid inför varje städtillfälle.
Observera att datumen för städdagarna varierar.