Månadsavgiften:
Består av tre delar, vatten, värme och samfällighetsavgift, f. n totalt 2 800 kr/mån.
Vatten-delen: Betalas i förskott månadsvis av varje hushåll, f.n. 283 kr/mån.
Värme-delen: Betalas i förskott månadsvis av varje hushåll, f.n. 1 138 kr/mån.
Samfällighetsavgiften: betalas i förskott månadsvis av varje hushåll.
F.n. är samfällighetsavgiften 1 379 kr/mån. I denna ingår exempelvis sophämtning, alla kostnader för de gemensamma anläggningarna, snöröjning av bland annat parkeringarna och infartsvägarna, kabel-TV, teknisk och ekonomisk förvaltning i Riksbyggens regi, belysning på området och el i garagena, årligt underhåll på området mm.
Enligt underhållsplanen ska det avsättas i genomsnitt 600 000 kr årligen till samfällighetens underhållsfond för framtida investeringar och reparationer mm