Facebook-gruppen Boende på Myrbackavändan i Gävle:
Facebook-gruppen ”Boende på Myrbackavändan i Gävle” är skapad av en privat boende på området för att främja en god grannsämja, för att sprida information som kan vara viktig för de boende i samfälligheten och där man kan ställa frågor. Exempel på värdefull information för era grannar kan ju vara vattenavstängningar, läckage, eller sammankomster av social karaktär. T.ex anordnades en tomteträff i skogen för barnen före jul 2014.
När det gäller frågor angående förvaltningen av samfälligheten eller förslag på förbättringar som kan göras i samfälligheten så ta detta med styrelsen.
Det finns många boende på området som inte är med i denna grupp, så den information mm man delar med sig av på sidan når inte alla medlemmar, detta är viktigt att komma ihåg.