Lekparker:
Det finns 10 lekparker inom samfälligheten som är anpassade för lite olika åldrar. Dessa återfinns på gårdarna 1 till 9 samt 11 och är anpassade för barn i följande åldersgrupper:

  • Gård  1: 3-9 år
  • Gård  2: 6-12 år
  • Gård  3: 3-12 år
  • Gård  4: 0-6 år
  • Gård  5: 3-9 år
  • Gård  6: 3-9 år
  • Gård  7: 6-12 år
  • Gård  8: 0-6 år
  • Gård  9: 3-9 år
  • Gård 11: 3-12 år

Alla lekplatserna är renoverade och håller EU-standard. Barnen på området får självklart använda alla lekplatserna.
De boende på respektive gård hjälps åt med skötseln av lekplatserna, såsom exempelvis rensa ogräs, hålla efter eventuella planteringar, olja in sargen runt sandytorna vid behov, samt hålla rent och snyggt.