Inloggning

Då vi byggt en helt ny sida med all information öppen, så behövs det ej någon inloggning längre. Det enda på denna sida som kräver inloggning är styrelseprotokollen. Det lösenordet har du fått i Myrbackabladet eller som medlem i Facebookgruppen Vi på Myrbackavändan.

Vi tror att detta kommer att underlätta för alla och speciellt de som inte är så vana att vara ute på internet.