Planteringar på gårdarna:
Planteringar inom gemensamma områden bekostas av samfälligheten och sköts av de boende på respektive gård. För inköp till restaurering och blomplanteringar på respektive gård gäller följande: max 5 000 kr/gård och år. Tänk på att alltid kontakta styrelsen gällande restaureringar, blomplanteringar mm innan dessa görs.