Myrbackens Bastu

Bokning av bastu ska göras med husnummer på bokningslistan som hänger vid ingången till bastun. Badtiden är 2 timmar per gång.

För allas trevnad använd handduk att sitta på.
När du lämnar bastun se till att aggregatet är avstängt, fönster stängda och dörren låst.

Lämna bastun i det skick du själv vill finna den d.v.s städad och ren.

Anmäl eventuella skador och fel till styrelsen.