Garagage och parkeringsplatser

Alla fastigheter har tillgång till en garageplats samt en parkeringsplats. Dessa ingår i de gemensamma anläggningarna, men är numrerade och kopplade till respektive fastighet. Garaget är det du själv som ansvarar över. Skulle lampan sluta lysa eller proppen gå så hjälps du och din granne åt att lösa problemet. Försök att i största möjliga mån hålla den nedre listen på garaget snö och isfri under vintern. Sitter det snö och is på listen så kommer det inte gå att låsa garaget vilket medföljer att det indirekt är öppet i hela garagelängan. I garaget finns uttag för motorvärmare eller kupévärmare(Max 500W). Följer man inte detta kommer säkringen att gå. Skulle detta hända så finns säkringsskåp i alla garage.

Det finns ett antal markerade gästparkeringar på området. Dessa är till för besökare och ska i största möjliga mån inte användas av de boende.

Vidare har vi några regler för parkeringsplatserna på samfällighetens mark.
• Samfälligheten Myrbacken som markägare beslutar om parkeringsbestämmelser inom fastigheten Kristinelund 34:164.
Följande punkter gäller inom samma område.
• Som boende ska man i största möjliga mån, inte parkera på gästparkeringarna.
• Ställ in bilen i garaget så att plogen får röja parkeringarna. Detta gäller också under vårens sandupptagning.
• Långtidsparkering av fordon så att snöröjning och sandupptagning hindras är förbjudet.
• Skrotbilar och andra avställda fordon får inte uppta parkeringsplatser.
Det gäller samtliga numrerade platser, detta är inte privata platser utan de ägs av föreningen.
• Undvik att köra in på området i största möjliga grad, säkerhet för barn och gångtrafikanter är förstaprioritet.
Sjuktransporter, tyngre transporter, färdtjänst, utryckningsfordon samt renhållningsfordon är undantaget.
• Parkering av släpvagnar och andra fordon inom samfällighetens område under längre tid är inte tillåtet. Tillfällig uppställning får ske MAX 3 dygn.
• Fel och skador på samfälld egendom i anslutning till garage och parkeringar ska anmälas till styrelsen omedelbart. Detta gäller t. ex lyktstolpar, garageportar, övriga delar av garagebyggnader, belysning och skador som orsakats av fordon.
• Samfälligheten är inte ansvarig för skador som uppstår genom användande av dennes parkeringar.
Eventuella skador anmäls i vanlig ordning till eget försäkringsbolag.
• Föreningen är inte hellre ansvarig för någon form av skada på fordon som uppstått i samband med inbrott i garage eller vid olåsta garageportar.
För allas trevnad så måste varje boende ta sitt ansvar och följa rådande förhållningsregler.
 

Garageportsöppnare:
För den som vill montera en sådan på garaget måste ett avtal skrivas med samfälligheten där man åtar sig ansvaret för kostnad, montering, reparation och underhåll av denna.
Detta är inget som föreningen bekostar.
Det gäller också nedmontering och andra kostnader som tillkommer på grund av användning av öppnaren, samt återställning av port och intilliggande delar av garaget.

Har ni några problem med garaget i övrigt så ta kontakt med ansvarig i styrelsen.