Gårdsrådet

 

Gård 1
Hus nr 1
Gård 2
Hus nr 19
Gård 3
Hus nr 51
Gård 4
Hus nr 64
Gård 5
Hus nr 81
Gård 6
Hus nr 42
Gård 7
Hus nr 94
Gård 8
Hus nr 106
Gård 9
Hus nr 123
Gård 10
Hus nr 137
Gård 11
Hus nr 141
Gård 12
Hus nr 153

För att anmäla ÄNDRING AV GÅRDSRÅD, klicka HÄR!  (Ditt mailprogram öppnas)

Gårdsråd

Myrbacken består av 12 gårdar. På varje gård finns en gårdsrepresentant, ett gårdsråd. Gårdsrådets uppdrag varar under ett år. Sedan sker ett skifte. Detta för att alla i samfälligheten ska vara delaktiga.

Gårdsrådens uppgifter är att: 

 • Inom sitt gårdsområde, tillsammans med övriga boende i området, vårda den mark och egendom som är samfällighetens.
 • Delta i gårdsrådsmöten inför städdagar höst och vår.
 • Snarast rapportera skador, åverkan, fel eller brister på samfällighetens egendomar till styrelsen.
 • Fungera som länk mellan gårdens medlemmar och styrelsen.
 • Överlämna skrivelsen ”Medlemsinformation för samhällighetsföreningen Myrbacken” till nyinflyttade.
 • Meddela byte av gårdsråd till styrelsen.
 • Byte av lampor. Lampkupan skall rengöras vid bytet.
 • Tömning av skräpkorg.
 • Tillsammans med styrelsen delta i den vårliga rundvandringen i vårt område i syfte att lokalisera de åtgärder som behöver vidtas under året samt får en orientering om vad som är på gång.

Övrigt:
I förrådet vid kvarterslokalen Myran finns:

 • Soppåsar
 • Linjefärg
 • Gödsel
 • En högtryckstvätt finns att låna mot kvittering