Myrbackens Kabel-TV

Myrbackens hus har kabel-TV ifrån Svenska Cantab.

 

Vad gör jag vid problem med kabel-Tv?

Är det en kanal eller flera kanaler problemet gäller?
Kolla först om det är glapp i någon sladd eller om antennkabeln är skadat.
Har dina grannar samma problem?
Kolla Cantabs hemsida www.cantab.nu om det aviseras att störningar kan förekomma.

Kontakta Cantab
Under dagtid (se www.cantab.nu för gällande tider) kontaktar man Cantab på telefon 026 14 00 01 eller fax 026 10 33 88.
Man kan också skicka mail office@cantab.nu  

Om inte Cantab har någon lösning så kan problemet ligga hos någon annan, t. ex Teracom.
Som sista utväg kontaktas någon i styrelsen.