Myrbackens kvarterslokaler

Samfälligheten har två kvarterslokaler (Myran och Tornet) som får lånas utan kostnad av medlem. Lokal bokas genom att notera husnummer på listan som är placerad utanför respektive kvarterslokal. I Tornets lokal finns det ett bordtennisbord, medan Myrans lokal är mera anpassad för festligheter och sammankomster. I båda lokalerna finns brandfilt och brandsläckare, dessa är placerade i entrén.

E-värde på kvarterslokalerna för 2015:
Myran 317
Tornet 314.
 

Regler vid lån av lokal i Samfälligheten Myrbacken

 • Nyckel hämtas hos styrelsemedlem.
 • Nycklar lämnas ej till barn utan en vuxens underskrift.
 • Tänk på att respektera det maxantal besökare i lokalen som brandmyndigheten föreskriver (se skylt i lokal).
 • Möblering får ej ske så att utrymningsvägarna blockeras ( fönster).
 • Rökförbud i samtliga lokaler.
 • Meddela Styrelsen om något i lokalen är trasigt.
 • Vid eventuell förstörelse av inredning/tillbehör i lokalen, är den som lånat lokalen ersättningsskyldig.
 • Lokalen ska städas efter utlåning.
 • Den som kvitterar ut nyckeln är ansvarig  för att inga obehöriga vistas i lokalen under utlåningstiden.
 • Lokalen låses efter lån och nyckeln återlämnas enligt överenskommelse
 • Samfälligheten Myrbacken påtar sig inget ansvar för privata kläder eller lös egendom som förvaras i lokalen.

 

/Styrelsen