Myrbackens Miljörum/sophus

Fyra miljörum finns på området. Avfallshanteringen sker genom källsortering och alla kärl är tydligt märkta med önskvärt innehåll. Tänk på att när du slänger dina sopor; att du källsorterar ordentligt och att det som hamnar på golvet tas upp, det är viktigt att hålla rent och snyggt i miljörummen.
Vissa gånger under året så blir det fort överfullt i sopkärlen (exempelvis runt jul och andra högtider). Tänk på att inte slänga sopor i redan till bredden fyllda kärl.
Batterier och glödlampor kan exempelvis lämnas på återvinningsstationer på ICA Kvantum eller Coop Extra på Fjällbacken. Sistnämnda tar även emot mindre el-avfall.
Well-papp kan lämnas i container vid ICA Plus.


Det är viktigt att vi följer anslagna anvisningar när det gäller källsorteringen, annars får vi onödiga extraavgifter.


Städning av soprummen alterneras mellan de boende enligt anslagen lista i respektive miljörum. Perioden sträcker sig över en månad åt gången, i snitt har varje hushåll sin städmånad ungefär vart tredje år. För att underlätta för de boende att komma ihåg sin städmånad så har styrelsen köpt in ”påminnelser” i form av en mini ”sopbinge” som läggs i brevlådan till den som tar över städmånaden.
Trädgårdsavfall får inte slängas i miljörummen eller på kommunens mark, utan forslas till Återvinningen för egen kostnad.