Myrbackens Styrelse

 

Ordförande: Jens Brodin Hus 92
Vice ordförande: Tobias  Rasmussen Hus 29
Sekreterare: Erik Lelander, Hus 60
Kassör: Arne Berdahl Hus 163
Ledamot: Linda Guardia, Hus 8
Ledamot: Johan Gille Hus 24

Delegationsordning/Ansvarsområden

Utemiljö/lekplatser: Tobias Rasmussen

El/vatten/Värme: Erik Lelander

Kvarterslokaler: Johan Gille

Taggsystem: Erik Lelander

Soprum: Arne Berdahl

Snö frågor: Jens Brodin

Distribution: Linda Guardia

Hemsidan: Jens Brodin

Garage och övriga utrymmen: Johan Gille och Tobias Rasmussen

Brandansvarig kvarterslokaler: Tobias Rasmussen

Utemiljö: Johan Gille