Myrbackens Styrelse

 

Ordförande: Jens Brodin Hus 92
Vice ordförande: Per Tapper Hus 133
Sekreterare: Erik Lelander, Hus 60
Kassör:Jimmy Wessman, Hus 82
Ledamot: Linda Guarida, Hus 8
Ledamot: Tobias Rasmussen, Hus 24

Delegationsordning/Ansvarsområden

Utemiljö/lekplatser: Tobias Rasmussen

El/vatten/Värme: Erik Lelander

Kvarterslokaler: Per Tapper

Taggsystem: Erik Lelander

Soprum: Jimmy Wessman

Snö frågor: Jens Brodin

Distribution: Linda Guardia

Hemsidan: Jens Brodin

Garage och övriga utrymmen: Jimmy Wessman och Per Tapper

Brandansvarig kvarterslokaler: Tobias Rasmussen