Myrbackens tvättstugor

REGLER FÖR BOKNING TVÄTTSTUGA

Bokning skall ske på listan vid tvättstugan genom namn och husnummer antecknas.
Varje hushåll har rätt att boka tvättstugan 2 tvättpass/ vecka eller 4 tvättpass/ varannan vecka. Varje tvättpass = 1,5 tim
Under närmaste 30 minuter på efterföljande tvättpass får torktumlare och mangel användas.

Ny bokning får ej ske förrän den gamla tvättiden är utnyttjad.
Bokning får ske max 2 veckor i förväg.

Lördag och söndag får endast bokas 1 gång/ månad av varje hushåll.

Om tvättstugan är obokad får den användas utöver ovanstående men namn och husnummer ÄVEN DÅ SKALL ANTECKNAS.

Under bokad städtid får tvättstugan ej användas.

SYSSLOR ATT UTFÖRA EFTER AVSLUTAD TVÄTT

Torka ren tvättmaskinerna och tvättmedelsfacken

  • Torka luckans insida på tumlaren
  • Gör rent luddfiltret i tumlaren
  • Torka ur torkskåpet
  • Sopa och torka golven
  • Gör rent gallret bakom maskinerna från tvättrester
  • Ta med förpackningar och släng i returen


FELANMÄLAN

Vid fel på tvättmaskinerna eller annan utrustning i tvättstugan skall detta snarast anmälas till Styrelsen

Kod till ytterdörren:

*123456*

När ni går så kom ihåg att trycka * för att låsa dörren.