Myrbackens tvättstugor

REGLER FÖR BOKNING TVÄTTSTUGA

Bokning skall ske i systemet antingen via web eller vid någon av bokningscentralerna i Myran eller Tornet. 
Varje hushåll har rätt att boka tvättstugan 2 tvättpass/ vecka eller 4 tvättpass/ varannan vecka. Varje tvättpass = 1,5 tim
Under närmaste 30 minuter på efterföljande tvättpass får torktumlare och mangel användas.

Ny bokning får ej ske förrän den gamla tvättiden är utnyttjad.
Bokning får ske max 2 veckor i förväg.

Lördag och söndag får endast bokas 1 gång/ månad av varje hushåll.

Om tvättstugan är obokad får den användas utöver ovanstående men det bör tas i försiktighet då många vill tvätta under helgerna.

Under bokad städtid får tvättstugan ej användas.

SYSSLOR ATT UTFÖRA EFTER AVSLUTAD TVÄTT

Torka ren tvättmaskinerna och tvättmedelsfacken

  • Torka luckans insida på tumlaren
  • Gör rent luddfiltret i tumlaren
  • Torka ur torkskåpet
  • Sopa och torka golven
  • Gör rent gallret bakom maskinerna från tvättrester
  • Ta med förpackningar och släng i returen


FELANMÄLAN

Vid fel på tvättmaskinerna eller annan utrustning i tvättstugan skall detta snarast anmälas till Styrelsen

Bokningsbrickan används som passage till samtliga dörrar: