Vart vänder jag mig?

Styrelsefrågor, lagar- och stadgefrågor, försäkringsfrågor Jens Brodin Hus 92
Värme/vatten, El, gårdsråd, utemiljö, garage Erik Lelander Hus 60
Ekonomi, leverantörer,   Arne Berdahl Hus 163
Sophantering, gårdsråd, utemiljö, garage, kvarters- lokaler/tvättstugor, hemsida Johan Gille Hus 24
Distrubition, protokoll Linda Guardia Hus 8
Snöröjning/sand, kvarters- lokaler/tvättstugor, garage, utemiljö Tobias Rasmussen Hus 29

 

Utlåning nycklar      

Alla ledamöter har tillgång till huvudtaggar så hör av er för att komma in on tex. missat tiden eller låst er ute från kvarterslokal.