Vart vänder jag mig?

Styrelsefrågor, lagar- och stadgefrågor, försäkringsfrågor Jens Brodin Hus 92
Värme/vatten, El, gårdsråd, utemiljö, garage Erik Lelander Hus 60
Ekonomi, leverantörer,   Jimmy Wessman Hus 82
Sophantering, gårdsråd, utemiljö, garage, kvarters- lokaler/tvättstugor, hemsida Pelle Tapper Hus 133
Distrubition, protokoll Linda Guardia Hus 8
Snöröjning/sand, kvarters- lokaler/tvättstugor, garage, utemiljö Tobias Rasmussen Hus 24 

 

Utlåning nycklar      

Alla ledamöter har tillgång till huvudtaggar så hör av er för att komma in on tex. missat tiden eller låst er ute från kvarterslokal.